Biz hakda

BIZI

Kompaniýa

Ygtybarly magnit çözgütleri üpjün edijiňiz

Meiko Magnetics, “innowasiýa, hil we müşderiniň talaplary kärhananyň özenidir” diýip hemişe ýatda saklaýar.Magnit gurnamalardaky tejribämiz has gowy pikirleriňizi üpjün edip biler diýip umyt edýäris.

meikomagnit

Metal kesiji maşyn

Weilding

Weilding prosesi

meikofabrika

Deri operasiýasy

magnit güýji

Pot magnit güýç synagy

meiko

Polýak prosesi

nusgalary

Çaklama magnit nusgalary

Ussatlygymyz we tejribämiz

Tejribeli işgärlerimiziň artykmaçlyklary we önümçilikde toplanan tejribelerimiz bilen, biz, Meiko Magnetics, ähli arzuw eden magnit programmalaryňyzy taslamaga, ösdürmäge we öndürmäge ukyply.Esasan magnit saklaýyş ulgamlaryny, magnit süzgüç ulgamyny, köp sanly pudak üçin magnit ýapmak ulgamyny öndürýäris, adatça gara materiallary gözlemek, düzeltmek, işlemek, almak, gara materiallary maksatlardan aýyrmak ýaly işleýär.

  • --Magnit tegelek / akym dizaýny
  • --Metal işlemek
  • --Mehaniki gaýtadan işlemek
Dizaýn
%
Ösüş
%
Önümçilik kuwwaty
%

Sergilerimiz

Sizhli ölçegli ndfeb magnit gurnamalaryny şu ýerden tapyp bilersiňiz